Over ons

 

Gebruiksgemak, schaalbaarheid en veiligheid

Bij VIA FUTURA helpen we je met jouw ambitie om bedrijfsprocessen efficiënter in te richten. Een web-based platform op maat helpt jouw onderneming of organisatie vooruit. Het leidt tot meer efficiëntie, kleinere foutenmarge en duidelijk afgelijnde werkprocessen voor iedereen die er aan deelneemt. Het gevolg is een instroom aan interessante data die leidt tot voortschrijdend inzicht. Daarop kunnen verdere beslissingen en acties worden gebaseerd.

Deze applicaties zijn op alle gebied ook schaalbaar, zowel in volume als in functionaliteit. Op basis van gebruikerservaringen ontstaan nieuwe ideeën die worden meegenomen in een volgende release.

Iedereen krijgt enkel die functionaliteiten te zien die echt nodig zijn. We schermen data af zowel van de buitenwereld als intern door ze op een slimme manier in te richten. Veiligheid van persoonsgegevens primeert en we gebruiken state-of-the-art technologie om dat te realiseren.

 

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten bij het bouwen van webapplicaties zijn:

·  Veilig: persoonsgegevens moeten in eerste instantie op een veilige manier bewaard en verwerkt worden

·  Usability: intuïtieve interface waarvoor geen handleiding nodig is om de applicatie te begrijpen

·  Beheersbaarheid: als het aantal gebruikers en/of data groeit, moet de applicatie steeds mee kunnen

·  Tracebility: van gewijzigde persoonsdata moet kunnen worden achterhaald wie wanneer welke data heeft aangepast

·  Usermanagement met security en rollen

 

Onze aanpak

Voorbereiding

Een verkennend gesprek geeft een eerste indicatie in welke richting jullie willen gaan. Hieruit vloeit een grondige functionele analyse voort die als basis dient voor de verdere ontwikkeling. De analyse is zowel technisch als functioneel en wordt uitgebreid voorzien van mock-ups.

Na deze fase beschikt u over een gedetailleerd en overzichtelijk draaiboek van de functionaliteiten en technische opbouw van de volledige applicatie.

Ontwikkeling

De applicatie wordt ontwikkeld in PHP met een MYSQL-database. Het is een online tool waarvoor enkel internet, een browser en logingegevens nodig zijn.

In deze fase gaat naast de ontwikkeling ook veel aandacht naar de beveiliging van de data en de server die daarvoor nodig is.

Testing

In deze fase test eerst VIA FUTURA en daarna jullie de applicatie. Deze staat op een tijdelijke testserver. Van zodra de testing rond is en alles klaar staat, zal overgegaan worden tot het live zetten van de applicatie.

 

De voordelen

Licentie, support & maintenance

De applicatie werkt met een licentiesysteem. U ontvangt login en paswoord en krijgt daarmee onbeperkt toegang tot uw applicatie. De licentie werkt volgens het kalenderjaar en omvat onbeperkt gebruik van de software, support & maintenance. Debugging is inbegrepen gedurende 2 maanden na oplevering. Het aantal beheerders van de applicatie is eveneens onbeperkt.

Geen extra software vereist

De volledige applicatie werkt via het internet. Nergens dient software te worden geïnstalleerd; inloggen via een beveiligde webpagina volstaat. Eenvoudiger kan echt niet!

Bijzonder gebruiksvriendelijke applicatie

Er is absoluut geen kennis van programmeertalen vereist. De klant vult enkel de velden in en de applicatie doet de rest!

HelpDesk

Als u tijdens het gebruik toch nog vragen hebt over de applicatie kan u die steeds via een online-helpdesk stellen. Wij antwoorden u zo snel mogelijk en nemen indien nodig zelf telefonisch contact op.

Een beperkte investering met een grote return

Voor een vast bedrag per jaar kan u deze applicatie gebruiken. 
Geen verrassingen; 1 vaste prijs.